Lande der ikke er med i eu - Sitemap - abep.goodwomenprizz.be
Home Site map
Contact
If you are under 18, leave this site!

Sitemap: Lande der ikke er med i eu. Ny rapport: Danmark er venneløs i EU - Altinget - Alt om politik

Sidstnævnte er afgørende for ordningens forenelighed med fællesmarkedet   I sådana fall sker kontrollen av affärstransaktioner mellan två företag inom samma koncern på grundval av armslängdsprincipen. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen forlænge denne frist. De danska myndigheterna anser att om bath body works sverige ena av två bolag är ett danskt tonnagebeskattat rederi och det andra ett utlandsbaserat närstående bolag syster- dotter- eller moderbolag har det danska bolaget inget intresse av att exportera sin vinst till det utländska bolaget der att manipulera internpriserna. De danske myndigheders holdning Det ligger därför inte i de danska skattemyndigheternas intresse att systematiskt övervaka transaktioner mellan företag som omfattas av den danska tonnageskatteordningen och deras eventuellt närstående bolag utomlands, eftersom en sådan övervakning inte skulle leda till några ytterligare intäkter till den danska statskassan. Kommissionen frygter også, at de anmeldte foranstaltninger kan ikke det lettere for selskaber, der med skattepligtige i andre medlemsstater, at unddrage sig beskatning i de pågældende medlemsstater, eftersom det vil være vanskeligere for de danske skattemyndigheder at afsløre svigagtige transaktioner mellem disse selskaber og et lande koncernforbundet selskab i Danmark, hvis de danske myndigheder ikke længere får regelmæssige oplysninger om transaktioner mellem danske tonnagebeskattede og deres udenlandske koncernforbundne selskaber. EU-Oplysningen har en telefonisk svartjeneste, hvor du kan komme i direkte kontakt med EU-Oplysningens medarbejdere og få vejledning og svar på dine spørgsmål om EU. For mange borgere er det svært at gennemskue, hvad der foregår i EU. Og hvordan de får et ordentligt svar på deres spørgsmål. Send os et spørgsmål.


13 14 15 16 17 18 19 20 21